Ouders

Schoolgids 2021-2022 

U kunt de schoolgids 2021-2022 hier downloaden.

Staat u voor de keuze bij welke school u uw kind wilt aanmelden? Dan zijn wij graag bereid u met een persoonlijk gesprek en rondleiding meer te vertellen over onze basisschool De Vliegende Hollander.

Stuurt u dan bij voorkeur een mail naar info@vliegendehollander.net of neem telefonisch contact op, telefoonnummer: 0255 -514 471.
De kinderen kunnen het hele jaar worden aangemeld bij onze schoolleider. Plaatsing is mogelijk vanaf de dag dat zij 4 jaar zijn geworden.

Heeft u al een keuze gemaakt voor onze school, dan kunt u aanmeldformulier de Vliegende Hollander hier het aanmeldformulier downloaden. Als u uw kind wil aanmelden dient u het aanmeldformulier en de ouderverklaring invullen en aan onze schoolleider, Kim Meijer afgeven.
Met deze aanmelding gaat u akkoord met de regels en afspraken zoals in de schoolgids zijn weergegeven. Voor de volledige regelgeving t.a.v. de aanmelding verwijzen wij u naar ‘Aanmelding, Toelating en Weigering’.
Graag tot ziens op de Vliegende Hollander!

In het menu rechts vindt u meer informatie over belangrijke onderwerpen zoals bijvoorbeeld: de klokkenluidersregeling, vakantierooster, aanvragen van buitengewoon verlof, medezeggenschapsraad etc.