Samenwerking tussen ouders en school.

 

Wij vinden een goede samenwerking tussen ouders en school belangrijk omdat betrokkenheid van ouders een aantoonbaar positief effect heeft op het functioneren van kinderen. Wij informeren u over het wel en wee van uw kind en verwachten van u dat u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis. Daarnaast is het ook van belang dat ouders (positief) met hun kinderen praten over school en dat ze hen helpen bij het leren en maken van hun huiswerk. Hierdoor ontstaat meer zelfvertrouwen bij kinderen, een positieve
houding ten opzichte van de school en betere prestaties.

Wat kunt u van het team verwachten?
Wij investeren om een goede relatie met u als ouder op te bouwen door goed te luisteren en door open en eerlijk te communiceren.  Wij informeren u juist en op tijd over activiteiten die in de groepen plaatsvinden en over schoolse zaken via Parro. Ook informeren wij u tijdig over de ontwikkeling van uw kind. Zo dragen wij allen onze verantwoordelijkheid om een schoolklimaat te realiseren in het belang van de kinderen.