Klokkenluidersregeling

Ons schoolbestuur Stichting OPO IJmond vindt het belangrijk dat ouders en personeel op een veilige manier een vermeende (ernstige) misstand aan de orde kunnen stellen. Om die reden is er een zgn. klokkenluidersregeling vastgesteld. De klokkenluidersregeling beschrijft de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat. De regeling biedt duidelijkheid over de zorgvuldigheidseisen en biedt de betrokkene bescherming tegen benadeling.

Er is een speciale “Vertrouwenspersoon Integriteit ”, waarop een beroep kan worden gedaan als er het vermoeden is van een ernstige misstand binnen de schoolorganisatie. Deze functie wordt uitgeoefend door de heer Paul Platt, die een zeer brede en langdurige ervaring in het onderwijs heeft. De heer Platt is bereikbaar op nummer 06-33833833.

De klokkenluidersregeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten en verschilt hierin van de klachtenregeling. Daarbij gaat het namelijk om kwesties waarbij het persoonlijk belang in het geding is.

De klokkenluidersregeling met toelichting is te vinden op de website van het schoolbestuur: www.opoijmond.nl

Hier kunt u hier de vastgestelde klokkenluidersregeling incl. preambule downloaden.