Tussenschoolse opvang

TSO

In ons gebouw aan de Casembrootstraat bestaat voor de kinderen de mogelijkheid om gebruik te maken van de TSO. De kinderen krijgen drinken, maar moeten zelf brood meenemen. Het eten gebeurt gezamenlijk en na het eten kan er onder toezicht buiten gespeeld worden. Bij regenachtig weer is er materiaal om de leerlingen binnen kunnen kinderen gebruik maken van allerlei materialen op bouw, en creatief gebied.
Er is een TSO-commissie bestaande uit een ouder uit de MR, de TSO-coördinator en de schoolleider. Zij houden toezicht op het gehele TSO. De schoolleider is verantwoordelijk voor deTSO.
De TSO-medewerkers zijn ouders, die hiervoor scholing hebben gevolgd of gaan volgen.
De kosten bedragen € 2,– per kind per dag. Uit praktische overwegingen en om te voorkomen dat kinderen met geld over straat moeten wordt er gewerkt met een stempelkaart. Deze stempelkaart (goed voor 5 of 10 keer TSO) is á
€ 10,– of € 20,– op school verkrijgbaar. Mocht de kaart nog niet vol zijn als de leerling naar een andere school gaat, dan wordt het verschil terugbetaald.
Het volledige TSO-protocol is te lezen op de schoolwebsite of in te zien op school.
Gemiddeld maken er 30 leerlingen per dag gebruik van de TSO-mogelijkheid, maar de aantallen variëren van 12 (op vrijdag) tot circa 50 leerlingen.

VSO

Er is op onze school de mogelijkheid van voorschoolse opvang. Deze is beschikbaar vanaf 7.30 uur en vindt plaats in het hoofdgebouw. Voor nadere informatie en opgeven kunt u zich wenden tot de directie.

spacer