Schooltijden

Schooltijden voor komend schooljaar voor de groepen 1 t/m 8:

Maandag:    08.30 uur -14.00 uur

Dinsdag:      08.30 uur -14.00 uur 

Woensdag:  08.30 uur -14.00 uur

Donderdag   08.30 uur-14.00 uur

Vrijdag:        08.30 uur- 14.00 uur 

 

Alle kinderen lunchen op school. De pauze-vervanging wordt verzorgd door Partou. Aan het continurooster zijn voor ouders geen kosten verbonden.