Zo werken wij

Door zoveel mogelijk verbinding met de directe omgeving, de wijk en de samenleving ontstaat een bruisende open leeromgeving voor alle kinderen.

Brede ontwikkeling

Op De Vliegende Hollander staat een brede ontwikkeling centraal. Ieder kind is anders en mag zijn wie het is. We bieden een breed, toekomstgericht en uitdagend programma. Natuurlijk is goed leren lezen, spellen en rekenen belangrijk. Maar ontwikkelen reikt verder! Daarom is er volop aandacht voor andere zaken zoals Kunst en Techniek. Hierbij zoeken wij zoveel mogelijk verbinding met de directe omgeving, de wijk en de samenleving. Zo ontstaat een bruisende open leeromgeving voor alle kinderen. Een omgeving die kinderen uitdaagt om te leren en te ontwikkelen en waar ze zich veilig en thuis voelen.

Kleine school, warme sfeer

De Vliegende Hollander is een kleine school met een prettige warme en open sfeer. We bieden onze leerlingen:

  • Een betrokken team van volledig gediplomeerde leerkrachten
  • Vakdocenten en specialisten in huis die maatwerk bieden
  • Aandacht, goede zorg en structuur
  • Creatief Atelier & KindLab
  • Een continurooster en opvang van 08:30 uur – 18:30 uur

Goed eigentijds onderwijs

Op onze school geven wij, zoals u van ons mag verwachten, goed eigentijds onderwijs.

Wij werken met jaargroepen waarbij binnen de groepen rekening wordt gehouden met de niveauverschillen tussen kinderen; de leerkracht geeft instructies op de verschillende niveaus. Voor kinderen die een extra uitdaging aankunnen, hebben wij een plusklas. Zij krijgen daar uitdagende opdrachten die ze meenemen naar de klas om er verder mee aan de slag te gaan.

Bewegen vinden wij belangrijk. Wij hebben een eigen vakdocent gym die samen met de leerkrachten diverse sportactiviteiten organiseert.

Kunst & Techniek

Naast de basisvakken werken wij op De Vliegende Hollander ook aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Daarbij doen wij een beroep op hun creativiteit en stimuleren wij hun nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen. Onze slogan is niet voor niets: ‘Ontdek je wereld!’

Hoe werkt dat in de praktijk

Kinderen gaan samen aan de slag in ateliers. Ze kunnen kiezen voor workshops als ontwerpen, koken, bouwen en meer. De leerlingen leren over grote kunstenaars en gaan aan de slag met diverse technieken die worden toegepast in de beeldende kunst en in de podiumkunsten. Het gaat niet alleen om leuke dingen doen, maar ook om de ontwikkeling van andere vaardigheden als leren reflecteren op je werk.

Leerlingenzorg en ondersteuning

Soms hebben leerlingen extra ondersteuning nodig. Als school zijn wij aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. Binnen dit samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van Passend Onderwijs op de verschillende scholen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op. De Vliegende Hollander beschikt over gediplomeerde specialisten zoals een Gedragsspecialist, Intern begeleiders, Onderwijsassistenten, Rekenspecialist en Taalspecialist.

Ons team

In ons bevlogen team van leerkrachten en ondersteunende specialisten gaan plezier, zorg en professionaliteit samen met kracht, meesterschap en relatie. Dit stimuleert en inspireert ons.

Met zestien basisscholen, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs, staan wij voor een breed en dekkend aanbod van openbaar basisonderwijs in de IJmond. Samen zijn wij IJmare en werken wij met energie en enthousiasme elke dag opnieuw aan het best mogelijke onderwijs.