Onze school

INFORMATIE

Op deze pagina vindt u de informatie van de school.

 

spacer

 

SCHOOLTIJDEN

 
Groep 1 t/m 8
Maandag 8:30 – 12:00 / 13:00 – 15:00
Dinsdag 8:30 – 12:00 / 13:00 – 15:00
Woensdag 8:30 – 12:00
Donderdag 8:30 – 12:00 / 13:00 – 15:00
Vrijdag 8:30 – 12:00 / 13:00 – 15:00

spacer

 

AANVANGSTIJD

Aanvangstijd

De kleuters worden bij voorkeur door hun ouders/verzorgers tot aan het klaslokaal gebracht. U kunt dit vanaf 10 minuten voor de aanvang van de schooltijden doen. Vanaf 10 minuten voor aanvang is er in de klas toezicht door de leerkrachten. Om 08.30 uur en om 13.00 uur starten de lessen. Het is de bedoeling dat u de school op dat moment verlaat. 
Dit geldt aan het begin van het schooljaar ook voor groep 3.
Bedenkt u wel dat de leerkracht er vanaf de aanvangstijd in de eerste plaats voor de leerlingen is. Voor een langer gesprek of uitgebreidere vragen kunt u beter een afspraak maken.
Na aanvangstijd kinderen binnenbrengen is erg storend. Het is daarom van groot belang dat u uw kind(eren) op tijd op school brengt!
Voor de hogere leerjaren gaat de deur 10 minuten voor aanvangstijd open.

spacer

 

Tussen Schoolse Opvang (TSO)

De school organiseert, in samenwerking met de ouderraad, de mogelijkheid gebruik te maken van TSO tussen 12.00 uur en 13.00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Uitgangspunten:

  • TSO vindt plaats in de vrije tijd van kinderen.
  • TSO is leuk: er is een sfeer waar kinderen zich veilig en thuis voelen.
  • Het belang van het kind staat centraal.
  • Schoolafspraken m.b.t. de omgang met elkaar, worden tijdens de TSO gecontinueerd.

Voor de groepen 1-2 zijn er 2 medewerkers en voor de groepen 3 t/m8 zijn er 2 medewerkers beschikbaar. De medewerkers zijn aangesteld op vrijwillige basis, zij hebben ervaring in het omgaan met kinderen en zijn in het bezit van een VOG.

Ons beleid t.a.v TSO kunt u hier downloaden TSO beleid

 

Kosten, betaling en aanmelden:

De kosten zijn € 2 per keer. Ouders maken gebruik van een digitaal account. Meer informatie over het aanmaken van een account vindt u hier. Voor vragen kunt u terecht bij Kim Meijer of de administratie.

 

spacer

 

SCHOOLREGELS

Binnen de school gelden er natuurlijk de nodige regels. Deze regels – op het gebied van pesten, omgaan met elkaar en de omgeving enz. – kunnen eigenlijk allemaal teruggevoerd worden op de volgende zes basisregels van onze school:
Op onze school:
1.    Gaan wij met anderen om zoals wij willen dat er ook met ons wordt omgegaan.
2.    Luisteren wij naar elkaar en gebruiken correcte omgangstaal.
3.    Komen wij afspraken na.
4.    Zijn we samen verantwoordelijk voor een goede sfeer.
5.    Zorgen wij goed voor spullen van school en van anderen.
6.    Zorgen wij samen voor een schone en veilige school en schoolomgeving.

Het gebeurt steeds vaker dat kinderen met mobiele telefoons op school komen. Dit kan heel praktisch zijn maar ook tot oneigenlijk gebruik leiden. Op school geldt de afspraak dat de mobiele telefoons gedurende de lestijd door de leerkracht in bewaring worden genomen. Na afloop van de les pakt elke leerling zijn “mobieltje”. De verantwoording voor de mobieltjes blijft echter bij ouder en kind.

spacer

 

ZIEK OF AFWEZIG

Ziek of afwezig

Als uw kind door ziekte of om een andere dringende reden niet naar school kan gaan, ontvangen wij graag vóór schooltijd daarvan bericht. Als een leerling zonder bericht bij aanvang van de les niet aanwezig is, belt de leerkracht namelijk met de ouders/verzorgers. Er kan tussen huis en school iets gebeurd zijn. Het is heel storend als de leerkracht onder de les naar de telefoon moet om te informeren wat er aan de hand is). Bij vermoeden van ongeoorloofd schoolverzuim is de directie verplicht de leerplichtambtenaar in te lichten. Tegen de ouders kan dan proces-verbaal worden opgemaakt.