Onze school

INFORMATIE

Op deze pagina vind u de informatie van de school.

Wil je iets leren over de geschiedenis van de zeeheldenbuurt waar de school zich in bevind? klik op de button!

Bekijk Geschiedenis ›

 

spacer

 

SCHOOLTIJDEN

 
Groep 1 t/m 8
Maandag 8:30 – 12:00 / 13:00 – 15:00
Dinsdag 8:30 – 12:00 / 13:00 – 15:00
Woensdag 8:30 – 12:00
Donderdag 8:30 – 12:00 / 13:00 – 15:00
Vrijdag 8:30 – 12:00 / 13:00 – 15:00

spacer

 

AANVANGSTIJD

Aanvangstijd

De kleuters worden bij voorkeur door hun ouders/verzorgers tot aan het klaslokaal gebracht. U kunt dit vanaf 10 minuten voor de aanvang van de schooltijden doen. Vanaf 10 minuten voor aanvang is er in de klas toezicht door de leerkrachten. Om 08.30 uur en om 13.30 uur starten de lessen. Het is de bedoeling dat u de school op dat moment verlaat. Uitzondering hierop vormen de inloopochtenden.
Dit geldt aan het begin van het schooljaar ook voor groep 3.
Bedenkt u wel dat de leerkracht er vanaf de aanvangstijd in de eerste plaats voor de leerlingen is. Voor een langer gesprek of uitgebreidere vragen kunt u beter een afspraak maken.
Na aanvangstijd kinderen binnenbrengen is erg storend. Het is daarom van groot belang dat u uw kind(eren) op tijd op school brengt!
Voor de hogere leerjaren gaat de deur 10 minuten voor aanvangstijd open.

spacer

 

TussenSchoolse Opvang

TSO
In ons gebouw aan de Casembrootstraat bestaat voor de kinderen de mogelijkheid over te blijven.  De kinderen krijgen drinken, maar moeten zelf brood meenemen. Het eten gebeurt gezamenlijk en na het eten kan er onder toezicht buiten gespeeld worden. Bij regenachtig weer is er materiaal om de leerlingen binnen kunnen kinderen gebruik maken van allerlei materialen op bouw, en creatief gebied.
Er is een TSOcommissie bestaande uit een ouder uit de MR, de TSO-coördinator en de schoolleider. Zij houden toezicht op de TSO. De schoolleider is verantwoordelijk voor de TSO.
De RSO-medewerkers zijn ouders, die hiervoor scholing hebben gevolgd of gaan volgen.
De kosten bedragen € 2,– per kind per dag. Uit praktische overwegingen en om te voorkomen dat kinderen met geld over straat moeten wordt er gewerkt met een stempelkaart. Deze stempelkaart (goed voor 5 of 10 keer overblijven) is á € 10,– of € 20,– op school verkrijgbaar. Mocht de kaart nog niet vol zijn als de leerling naar een andere school gaat, dan wordt het verschil terugbetaald.
Het volledige TSO-protocol is te lezen op de schoolwebsite of in te zien op school.
Gemiddeld maken er 30 leerlingen per dag gebruik van de overblijfmogelijkheid, maar de aantallen variëren van 12 (op vrijdag) tot circa 50 leerlingen.

Voorschoolse opvang

Er is op onze school de mogelijkheid van voorschoolse opvang. Deze opvang is beschikbaar vanaf 07.30 uur en vindt plaats in het hoofdgebouw. Voor nadere informatie en opgeven kunt u zich wenden tot de schoolleider.

spacer

 

SCHOOLREGELS

Binnen de school gelden er natuurlijk de nodige regels. Deze regels – op het gebied van pesten, omgaan met elkaar en de omgeving enz. – kunnen eigenlijk allemaal teruggevoerd worden op de volgende zes basisregels van onze school:
Op onze school:
1.    Gaan wij met anderen om zoals wij willen dat er ook met ons wordt omgegaan.
2.    Luisteren wij naar elkaar en gebruiken correcte omgangstaal.
3.    Komen wij afspraken na.
4.    Zijn we samen verantwoordelijk voor een goede sfeer.
5.    Zorgen wij goed voor spullen van school en van anderen.
6.    Zorgen wij samen voor een schone en veilige school en schoolomgeving.

Het gebeurt steeds vaker dat kinderen met mobiele telefoons op school komen. Dit kan heel praktisch zijn maar ook tot oneigenlijk gebruik leiden. Op school geldt de afspraak dat de mobiele telefoons gedurende de lestijd door de leerkracht in bewaring worden genomen. Na afloop van de les pakt elke leerling zijn “mobieltje”. De verantwoording voor de mobieltjes blijft echter bij ouder en kind.

spacer

 

ZIEK OF AFWEZIG

Ziek of afwezig

Als uw kind door ziekte of om een andere dringende reden niet naar school kan gaan, ontvangen wij graag vóór schooltijd daarvan bericht. Als een leerling zonder bericht bij aanvang van de les niet aanwezig is, belt de leerkracht namelijk met de ouders/verzorgers. Er kan tussen huis en school iets gebeurd zijn. Het is heel storend als de leerkracht onder de les naar de telefoon moet om te informeren wat er aan de hand is). Bij vermoeden van ongeoorloofd schoolverzuim is de directie verplicht de leerplichtambtenaar in te lichten. Tegen de ouders kan dan proces-verbaal worden opgemaakt.

spacer

 

NEEM EEN VIRTUEEL KIJKJE ROND DE SCHOOL