Schooltijden

Op onze school hebben wij een continurooster. Alle dagen zijn van 8.30-14.00 uur. Alle kinderen lunchen dan op school. De pauze-vervanging wordt geregeld door Partou. Aan het continurooster zijn voor ouders geen kosten verbonden. Na schooltijd biedt Partou de mogelijkheid voor naschoolse opvang in ons gebouw tot 18.30 uur.