Verlof aanvragen

In sommige uitzonderingsgevallen kunt u extra verlof krijgen. Dit moet dan minimaal 8 weken van tevoren aangevraagd worden via het verlofformulier. Dit formulier kunt u verkrijgen bij de directie of administratie van onze school.